infotéka Bér.NET

infotéka Bér.NET

Közel 30 év tapasztattal rendelkezünk a bérszámfejtő programok fejlesztése területén.

Közel 30 év tapasztattal rendelkezünk a bérszámfejtő programok fejlesztése területén. Ez idő alatt kiismertük a bérszámfejtést végző szakemberek igényeit így olyan szoftvert kínálunk ügyfeleinknek, amely rendelkezik minden olyan funkcióval, ami elvárható egy bérszámfejtő és nyilvántartó programtól. Tesszük ráadásul mindezt gyorsan, pontosan, zökkenőmentesen, aminek köszönhetően a munkavállalók is azt tapasztalják, hogy a fizetésben nincs fennakadás. Ez a verzió nem a korábbiak folytatása, hanem egy teljesen újonnan elkészített alkalmazás. Az infotéka Bér.NET alkalmazás MS SQL alapokra épül, kihasználva annak előnyeit. Amellett hogy a korábbi adatok áthozhatók az új rendszerbe, a funkcionalitás is bővült..

Jogszabályi változások folyamatos követése

Az adórendszer jelentős változásainak lehettünk tanúi az utóbbi időben. Az adóváltozások pontos nyomon követése minden eddiginél fontosabb lett, ezért az Infotékánál külön szakértői csapat dolgozik azon, hogy a jogszabályoknak való megfelelés biztosítva legyen és a lehető legrövidebb idő alatt szoftveres frissítést is elérhetővé tegyünk. Az újabb verziókara az alkalmazás figyelmezteti Önt, aminek elfogadását követően a frissítés automatikusan meg is történik. Tehát a frissítések nem igényelnek külön letöltéseket, telepítéseket, esetlegesen rendszergazda igénybevételét. A törvényben meghatározott SZJA számolási módokat az infotéka Bér.NET alkalmazás ismeri és használja.

Korlátlan lehetőségek a lekérdezésekben

A lekérdezési lehetőségek széles skálája egy profi bérszámfejtő program egyik legfontosabb ismérve, mivel ezek adják az alapját a kimutatásoknak. Fontosnak tartjuk, hogy a felhasználói igényekhez maximálisan alkalmazkodjunk, ezért a lekérdezéseket folyamatosan a felhasználói igényekhez igazítjuk. Ez akár azt is jelenti, hogy ugyanazt a célt szolgáló lista többféle verzióban, kinézetben, tartalomban is elérhető. A listák csoportosan is lekérdezhetők (pl. kilépő dolgozó adatlapjai egyben). Néhány kimutatás messze nem a teljesség igényével:

 • fizetési bizonylat, bérkarton, jogcímenkénti összesítés
 • szabadság, kieső idő
 • kilépő dolgozó adatlapjai
 • belépő dolgozó adatlapjai
 • hó végi listák, kimutatások
 • munkaügyi kimutatások
 • év végi listák

Integráció más könyvelési programokkal

A különböző funkciókat ellátó ügyviteli szoftverek között integráció és kompatibilitás nélkül értékes munkaórák mehetnek kárba. A számfejtésből származó adatok az intfotéka Bér programnak köszönhetően zökkenőmentesen, és ami a legfontosabb, biztonságosan feladhatók több könyvelési program részére. Természetesen a szoftver a nagyobb cégek igényeit is képes kielégíteni, hiszen a feladatot akár szervezeti egységenként is elvégezhető teszi.

Professzionalitás és egyszerű használat a mindennapokban

Beállítható a dolgozókhoz az esetleges letiltások törvényi előírások szerinti automatikus levonása is. A naptár alapú munkaidő nyilvántartással akár csoportosan is megadhatja az esetleges kieső időket, szabadságokat, pótlékokat. Emellett az előre rögzíthető nyilvántartásoknak köszönhetően, amennyiben nem történt lényegi változás az adott időszakban, gyakorlatilag a számfejtéshez csak a dátumot kell megadni. A csoportos számfejtés akár mindenkire, akár egyenkénti léptetéssel is elvégezhető. A módosítás lehet önellenőrzés típusú is, azaz a bevalláson külön lapon fog szerepelni. A számfejtési idő sebessége a töredéke a korábbinak. Célirányos telepítés esetén a bérszámfejtett cég is kaphat jogosultságot pl. az időadatok elérésére, akkor a feladat megosztható és nem igényel plusz kommunikációt!

Személyre szabhatóság a hatékonyságért

Jelenleg több, mint 20 féle alkalmazásmódot és több száz jogcímet használhatunk a munka során. Mindennapos, hogy valamely dolgozónál a megszokott módszertől eltérően kell valamit számolni. Ez sem probléma, mert egyedi beállításokkal teljesen személyre szabott számfejtést lehet elvégezni.

Átutalások világos kezelése

A bérek határidőre való átutalása a munkáltató és a munkavállaló érdeke is. A folyamat zökkenőmentes, gyors és pontos lebonyolítása az infotéka Bér program használatával nem okoz gondot. A program képes a GIRO 3.0 szabvány szerinti csoportos átutalási megbízás elkészítésére. A bérek utalásán kívül lehetőség van a letiltások és járulékok automatikus utalására is.

Alkalmazkodás a változásokhoz

Az ÁNYK (korábban ABEV) bevezetése óta az infotéka Bér alkalmas a havi és éves nyomtatványok adatátadásra, többek között a 08, 58, 53, M30, M29 bevallások felé. A bevallásokhoz való átadás paraméterezése egyaránt része a programnak és a hozzá tartozó frissítéseknek. 

Rendszerkövetelményekhez katt ide!

Egycéges Többcéges
Vásárlás napjától számított 1 év automatikus szoftverkövetés
Korlátlan számú felhasználó
Korlátlan számú könyvelhető cég
TB számfejtés
Számfejtésre ajánlott személyek száma cégenként
100 fő100 fő
Alkalmazás módok száma több mint 20    
 • Főfoglalkozású havibéres
 • Főfoglalkozású órabéres
 • Főfoglalkozású teljesítménybéres
 • Nyugdíjas alkalmazott
 • Mellékfoglalkozású alkalmazott
 • Tiszteletdíjas
 • Megbízási díj
 • Társas vállalkozás tagja főfoglalkozású
 • Társas vállalkozás tagja kiegészítő tevékenységet végző
 • Társas vállalkozás tagja heti 36 órás munkaviszony mellett
 • Egyéni vállalkozó
 • Átalányadózó egyéni vállalkozó
 • Egyéni vállalkozó kiegészítő tevékenységet végző
 • Egyéni vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett
 • Evás egyéni vállalkozó kiegészítő tevékenységet végző
 • Evás egyéni vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett
 • Ekho-s foglalkoztatás alkalmazott
 • Ekho-s foglalkoztatás nyugdíjas alkalmazott
 • Állományba nem tartozók részére történő kifizetés (bérbeadó, társasház)
 • Tanulószerződés, főiskolai szakmai gyakorlat
 • Őstermelő
 • Egyszerűsített foglalkoztatott
a dolgozóhoz tartozó szervezeti egység megadható
dolgozónként meghatározható munkaszámra szétosztható béradatok
bérfeladás elkészítése előre beállított főkönyvi számok alapján, ami módosítható
bérfeladás munkaszámos bontásban is
távolléti díj számítás paraméterezhető
EU-s minimál órabér számfejthető
különböző szerződésnyomtatványok dolgozóhoz rendelése, kitöltése, tárolása  
szabadságok kezelése, nyilvántartása, év közbeni be-, illetve kilépés esetén arányosítás
munkaidő nyilvántartás vezetése
munkaidőkeret szerinti számfejtés
hozott adatok kezelése
iskolai végzettség nyilvántartása, bejelentéskor NAV nyomtatvány felé átadása
hozzátartozók nyilvántartása, családi, illetőleg ifjú házas kedvezmény esetén
adatátadás a NAV nyomtatvány részére
NEAK (OEP) és NAV nyomtatványok adatátadása ÁNYK alkalmazásnak
a fejlesztő által készített listák folyamatos frissítése, bővítése
Néhány kiemelve a teljesség igénye nélkül
 • Ki-, és belépő dolgozók kötelező nyomtatványai, egyenkénti, vagy összevont listázással, megkönnyítve a listázást és az ügyfél felé történő továbbítást
 • Többféle bérlista (normál, vagy sorszámozott, vagy bankszámla számost, illetve számfejtésenkénti, stb.)
 • Többféle fizetési bizonylat (normál, vagy egy oldalas időadatokkal a fejlécben, vagy táblázatos, ami listaszerűen tartalmazza a távollétek napjait, okait)
 • Különböző összesítések, kimutatások a juttatásokról, fizetendő adókról, levonásokról
 • Listaszerű, vagy karton típusú szabadság nyilvántartás
 • Jelenléti ív kitölthető, vagy rögzített időadatokkal
 • Munkaidő beosztási lista munkaidőkertes dolgok részére
 • Munkaidő elszámoló lap, stb.
kedvenc listák jelölése
tartós távollétek nyilvántartása, számfejtéskor figyelése
csoportos számfejtési lehetőség automatikusan vagy félautomatikusan
a nem használt jogcímek letilthatók
dolgozóhoz rendelhető, különféle szocho kedvezmények nyilvántartása,
számfejtéskor figyelembe vétele
cafeteria számfejtése, adózási határok figyelése, arányosítás ki-, és belépéskor
dolgozóhoz nem köthető juttatások kezelése, adószámítása, adatátadás az ÁNYK program felé
Letiltások automatikus elvégzése a törvényi előírások szerint
utalandó bérek, letiltások, járulékok Giro felé átadása
kieső idők nyilvántartása, számfejtéskor figyelembe vétele
cégautó adó kezelése
On-line és letölthető súgó

Címünk

Infotéka Software Kft.
2000 Szentendre,
Nefelejcs utca 4/B.



Értékesítés

Telefon: +36 1 452 1050
Mail: info@infoteka.hu
Fax: +36 1 452 1054

infotéka WEBBÓN


NOD32 Antivírus