Infotéka Software Kft – Az ügyviteli szoftverek szakértője. Számlázó, könyvelő és bérszámfejtő programok nagy választékban

Értékesítés:info@infoteka.hu| Ügyfélszolgálat:+36 1 452 1050 | +36 1 452 1051

Komplex technoloógiafejlesztés az Infotéka Kft.-nél

Adatvédelem

Adatvédelem

Az Infotéka Kft., adatkezelési azonosító : 02611-0001 (a továbbiakban: Infotéka), a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, az IGÉNYBE VEVŐT az alábbiakról tájékoztatja:

1./ Az Infotéka az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

2./ Az Infotéka az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

3./ Az Infotéka a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

4./ Az Infotéka a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezel, továbbá a jelen bekezdésben meghatározott adatokat nem kapcsolja össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – nem adja át harmadik személy számára.

5./ Az Infotéka az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az előző bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

6./ Az Infotéka az 1./ -3./ bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően, továbbá a 4./ bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat töröli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul elvégzi.

8./ Az a Infotéka külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy reá vonatkozóan mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

9./ Az Infotéka az igénybe vevőt tájékoztatja arról, hogy adatszolgáltatása önkéntes, és adatai a fent írtakban meghatározott cél(ok)ból kezelhetőek, amelyhez hozzájárulását a szerződés megkötésével, illetve önkéntes nyilatkozata (ajánlatkérés, stb.) megadásával adja.

10./ Az Infotéka az adatkezelés során a fent írtaknak és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.

Weboldalainkon cookie-k használatával biztosítjuk, hogy a lehető legjobb élményt tudjuk nyújtani látogatóinknak. A weboldal használatával Ön engedélyezi, hogy a rendszer cookie-kat helyezzen el a készülékén. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close